Tänään on 23.02.2019, 03:17.

Mitä muiden pelaajien tulisi oppia vedonlyöjiltä?

Yleiseen turisemiseen muustakin kuin pelaamisesta.
rapina
Jäsen
Viestit: 89
Liittynyt: 14.07.2014, 11:16

Tuotto: -12.91 yks.

Palautus%: 93.11%

Panosten ka: 1.75 yks.

Vetoja: 107

Pisteitä: 54

Re: Mitä muiden pelaajien tulisi oppia vedonlyöjiltä?

Viesti Kirjoittaja rapina »

EHYT kirjoitti: Toimintamme taustasta: Erilaiset päihde- ja riippuvuusongelmat ovat monesti päällekkäisiä ja saattavat kasautua samoille henkilöille. Päihteiden ongelmakäytölle sekä toiminnallisille riippuvuuksille altistavat ja niiltä suojaavat tekijät ovat myös osittain yhteisiä. Haittoja ehkäisevän työn kannalta on järkevää, että eri päihde- ja toiminnallisia riippuvuuksia käsitellään samoissa asiayhteyksissä ja samankaltaisin menetelmin etenkin kun kyse on sosiaali- ja terveyspalveluista. Näiden syiden vuoksi ajattelemme EHYTissä, että rahapelihaittojen ehkäisyn tulisi olla osa perinteisempää päihteisiin keskittynyttä ehkäisevää työtä – tai sitä tulisi tehdä samankaltaisin ottein. Ehkäisevän päihdetyön näkökulma on vain yksi useista rahapelihaittojen ehkäisyn näkökulmista: haittoja ehkäisevät osaltaan myös valtion viranomaiset, kunnat, rahapeliyhteisöt, muut kansalaisjärjestöt, tutkijat ja pelaajat itse. Jokaisella on sopassa oma osansa.
Täysin samaa mieltä. Erityisesti siitä, että erilaiset riippuvuusongelmat kerääntyvät samoille harteille.
EHYT kirjoitti: Jos EHYTin toiminta ja sen vaikuttavuus kiinnostaa, kannattaa käydä lukemassa lisää täältä: http://www.ehyt.fi/sites/default/files/ ... verkko.pdf Tämä raportti on vuodelta 2015 ja meidän projektimme näkyy siellä vielä tosi pienessä mittakaavassa, sillä toimintamme käynnistyi kunnolla vasta syksyllä.
Silmäilin raportin läpi. Heikosti oli esillä mitkään kongreettiset kannanotot tai esimerkit, mitä ehkäisevä työ tarkoittaa. Valitettavasti liitteet lausunnoista mm. lakimuutoksiin puuttuivat, joiden kautta olisi voinut muodostaa mielipidettä järjestön mielipiteistä tai toimintamalleista.
EHYT kirjoitti: Jos olet tyytymätön järjestömme toimintaan ja sen tuloksellisuuteen, on tätä keskustelufoorumia parempi osoite ranttiteksteille varmasti RAY, joka meitä rahoittaa ja jonka ohjeiden mukaisesti me toimintaamme seuraamme, arvioimme ja raportoimme. Otan antamanne palautteen tosissani, mutta mahdollisuuteni vaikuttaa työstämme tehtävään arviointiin ovat osittain rajatut.
Tämän viestiketjun tavoittaa useampi sata lukijaa. Posti RAY:lle tavoittaa yhden henkilön ennen roskakoria. Minä en väitä teidän rikkovan mitään lakia tai vastaavaa, joten sinne kirjoittelu on turhaa. Yritän tuoda eri näkemyksen peliongelmien ratkaisemiseksi. Siksi tämä foorumi on siihen kelvollinen.
EHYT kirjoitti: Mitä sitten oikeastaan on rahapelihaittojen ehkäisy? Mikä siinä on vaikuttavaa ja mikä ei?

Laajassa kuvassa rahapelihaittoja ehkäisevässä työssä keskitytään pelien kysynnän, saatavuuden ja tarjonnan rajoittamiseen, haittojen vähentämiseen sekä laajempiin yhteiskunnallisesti merkittäviin tekijöihin (kuten tulotasoon, koulutukseen, kehitykseen)...

Kansalaisjärjestössä - tai meidän pienessä Arpa-projektissa - rahapelihaittoja ehkäisevä työ keskittyy puolestaan pelaamista koskevaan tietoon, asenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttamiseen. Menetelminä toimivat esimerkiksi tiedon lisääminen, vääristyneiden ajatusmallien korjaaminen ja käyttäytymismuutokseen valmentaminen sekä muutosprosessin tukeminen.

Tehokkainta olisi tietenkin poistaa pelaajaa liialliseen pelaamiseen yllyttävät ominaisuudet rahapeliympäristöistä ja -laitteista kokonaan – mutta tätä emme yksin pysty projektimme puitteissa tekemään. Eikä se varmaankaan olisi rahapeliviihteen kannattavuuden näkökulmasta järkevää. Yritämme kuitenkin vaikuttaa myös näistä asioista päättäviin tahoihin niin, että tehtävät päätökset tukisivat rahapelihaittojen ehkäisyä.
Pekkapuskamainen kolme prinsiipin ratkaisu: Saatavuuden rajoittaminen, saatavuuden rajoittaminen ja saatavuuden rajoittaminen.

Saatavuuden rajoittaminen ei ole kovin tehokas ratkaisu. Jos se onnistuu poistamaan ongelmia, se vain siirtää ne johonkin muuhun kohteeseen. Kulunut fraasi kuuluu, että kieltolaki ei ole toiminut koskaan missään. Alkoholin kieltolaki ei toiminut Suomessa, ei Yhdysvalloissa, eikä Afganistanissa, missä rangaistuksena saattoi olla kuolema. Ryyppääminen siirtyi vain pois silmistä. Käyttö saattaa vähentyä, mutta ongelmat lisääntyä.

Millaisia ominaisuuksia ovat liialliseen pelaamiseen yllyttävät ominaisuudet? Vilkkuvat valot? Mahdollisuus korottaa panostusta? Bonuskierrokset yksikätisessä? Vähentääkö tällaisten ominaisuuksien poisto todellisia ongelmia vai vähentääkö se "kokonaiskulutusta"? Jos Tuplapotista poistetaan tuplausääni, en usko sen vähentävän ongelmapelaajien pelaamista. Se saattaa vähentää satunnaisen pelaajan pelikertoja, mutta ei ehkäise pelihaittoja.
EHYT kirjoitti: Yksittäisen ihmisen käyttäytymisen muuttuminen on hyvin monimutkainen prosessi. Vaikka tiedon lisääminen ja asenteiden muuttaminen rahapelaamista koskien onnistuisi, se ei vielä itsessään takaa yksilön käyttäytymisen muuttumista.
Olen täysin samaa mieltä. Tämä lause itsessään puhuu sen puolesta, ettei peliongelmia voi ratkaista rajoittamalla vilkkuvia valoja tai opettamalla todennäköisyyslaskuja. Koska varsinaiset ongelmat eivät ole niissä.
EHYT kirjoitti: Rahapeliongelmia ehkäisevästä koulutuksellisesta tai tiedotuksellisesta valistustyöstä on olemassa vain vähän tutkimus- ja arviointitietoa. Vähäisestä tiedosta huolimatta yhteiskunnalla on velvollisuus suojella sen jäseniä pelihaitoilta ja ihmisillä oikeus saada tietoa rahapelaamisesta. Vaikka vähäinen tutkimusnäyttö ei tukisikaan haittoja ehkäisevän työn koulutus- ja tiedotustoimien vaikutuksellisuutta, ovat eettiset arvot, kuten haavoittuvassa asemassa olevien suojelu ja yhdenvertaisuusperiaate, toiminnassa kuitenkin keskiössä ja tavoiteltavan arvoisia.
Nyt lyön vyön alle...
On vain vähän tutkimustietoa ja sekään ei oikein tue toimien vaikutuksellisuutta... Silti eettiset arvot? Voisiko resursseja kohdentaa tutkimukseen, jolla selvitettäisiin millaiset toimet ovat vaikutuksellisia? Eikö se ole tavoiteltavan arvoinen arvo, joka suojelee haavoittuvia henkilöitä?

Eettinen arvo, joka perustellaan ihmisarvoilla, mutta ei tue sitä, on moraaliton.
EHYT kirjoitti: Sääntely ja ehkäisevän työn tekeminen koulutuksellisin tai tiedotuksellisin keinoin eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja, vaan yhtä välttämättömiä ja toisiaan täydentäviä näkökulmia. Tiedon lisääminen kohdistuu käyttäytymisen ja asenteiden muuttamiseen kulttuurisesti. Kulttuurinen muutos on hidasta ja hankalasti mitattavissa. Sääntely on tämän muutoksen tärkein tuki, sillä se saa aikaan nopeampia vaikutuksia.
Jos sääntelyllä tarkoitetaan sääntelyn lisäämistä se ei ole välttämätöntä. Se on arvovalinta. Sääntely itsessään ei tarkoita mitään. Sen vaikutukset voivat olla positiiviset, negatiiviset tai neutraalit. Negatiivisistä vaikutuksista äärimmäisenä esimerkkinä Yhdysvaltain julistama sota huumeita vastaan, jonka vaikutukset ovat olleet traagiset. Sota pelikoneita vastaan tuskin tulee tuottamaan ruumiita :lol:
EHYT kirjoitti: Tämä onkin loistava lista rahapelihaittoja ehkäisevistä toimista, joihin osaan olemme jo mukana vaikuttamassa. Parhaillaan valmistellaan arpajaislain muutosta ja olemme olleet mukana käymässä keskustelua esimerkiksi uusien hybridipelien markkinointimahdollisuuksista ja siitä, miksi markkinointia olisi syytä hillitä.
Olisi mielenkiintoista kuulla millaisia ehdotuksia olette antaneet...
EHYT kirjoitti: Poliittinen tai uskonnollinen sitoumuksemme yksityishenkilönä ei varsinaisesti liity työhön, jota täällä tänäpäivänä teemme. Emme kuitenkaan myöskään aktiivisesti peittele ykistyiselämäämme, sillä siihen ei ole tarvetta. Valistunut veikkaukseni on, että oman työmme kaltaisissa järjestötöissä ihmisten poliittinen suuntautuminen usein heijastaa arvomaailmaa, jossa korostuu heikommassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien puolustaminen. Tämä vaan siis oma mutuni.
Auts... Oma arvomaailmani vastaavasti ei ole punavihreä. Olisi kuitenkin väärin väittää etten halua puolustaa heikommassa asemassa olevia. Näkemys keinoista on vain erilaiset...

S.Mäenala kirjoitti: Tästä keskustelusta löytyy vielä yksi joka kerta toistuva piirre: tehty työ ja käytetyt menetelmät haukutaan pataluhaksi ja koko toiminta rahojen tuhlaukseksi, mutta
mitään vaihtoehtoista toimintamallia kritiikin heittelijöillä ei koskaan ole esittää.
Jos keskustelu jatkuu, saattaa myös vaihtoehtoisia toimintamalleja nousta esiin. Ennen viestiäsi oli kolme kriittistä kirjoitusta, jossa ainakin minun viestissäni oli vaihtoehtoinen toimintamalli. Toisaalta ei tuo sinunkaan kirjoituksesi ketjun tasoa nostanut.

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 19. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


SikkeSakke
Jäsen
Viestit: 174
Liittynyt: 20.06.2014, 10:35

Tuotto: -50.02 yks.

Palautus%: 79.83%

Panosten ka: 6.20 yks.

Vetoja: 40

Pisteitä: 154

Re: Mitä muiden pelaajien tulisi oppia vedonlyöjiltä?

Viesti Kirjoittaja SikkeSakke »

En suoraan kritisoi EHYT:ä ja sen toimintaa mutta Suomen rahapelisysteemi on kokonaisuutena aikalailla ongelmapelaamiseen kannustava. Mainostetaan joka tuutista monopoliasemassa ja sitten jaetaan murusia korvaamaan haittoja. Vähän kuin RAY ensin katkaisisi käden ja senjälkeen tarjoaisi laastaria parannukseksi.

Nykyäänhän nuorison juominen on vähentynyt ja kyse ei ole siitä etteikö viinaa saisi niinkuin ennenkin (jopa enemmänkin sillä kaljaa kioskeihin kampanja tuotti aikoinaan tulosta). Kyse on kokonaisvaltaisesta, koko kansaa koskevasta asennemuutoksesta ja niin kauan kuin RAY:n ja Veikkauksen annetaan tuputtaa joka tuutista mainoksiansa ”hyvän tahdon peleistä”, katkennutta kättä tuskin saadaan korjattua ikinä.

Siispä jos tosissaan ongelmaa aikoisi korjata, tulisi EHYT:n ja muiden järjestöjen kritisoida kovaan ääneen Suomen monopolirahalaitoksia. Mutta niinkauan kuin näiden järjestöjen rahavirrat tulevat ongelman aiheuttajilta, kovaa kritiikkiä tuskin esitetään ja katkenneen käden paikkaaminen laastarilla jatkuu.

Voin toki mielelläni olla väärässä ja EHYT alkaa heti huomenna vaatimaan RAY:n automaatit kaupoista pois ja tilalle lisää kaljaa.

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 14. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


Blaah
Jäsen
Viestit: 1459
Liittynyt: 22.01.2008, 19:18

Tuotto: -28.41 yks.

Palautus%: 99.12%

Panosten ka: 1.37 yks.

Vetoja: 2364

Pisteitä: 236

Re: Mitä muiden pelaajien tulisi oppia vedonlyöjiltä?

Viesti Kirjoittaja Blaah »

S.Mäenala kirjoitti: Vaikea sanoa mitä turhautumia hänen vuodatuksensa taustalla mahtaa olla.
Aika monen vuoden ammatillinen kokemus päihderiippuvaisten paimentamisesta.
S.Mäenala kirjoitti:On luonnollisesti selvää että jos peliongelmista haluaa herättää keskustelua, on mentävä pelaajien kokoontumispaikoille eli juuri esimerkiksi Ylikertoimen kaltaisille foorumeille.
En todellakaan halua estää riippuvuuksista käytävään keskustelua. Sen sijaan haluaisin, että tällä toimintakentällä puuhastelevien järjestöjen, varsinkin täysin yhteiskunnan rahoilla toimivien, toimintaa tulisi tarkastella avoimen kriittisesti. Lehdistössä EHYT hallitsee täysin kaikkea tiedottamista, eikä esim. se muutamien vuosien takainen vaalirahasekoilu aiheuttanut juuri mitään lommoa pyyteettömän hyväntekeväisyysjärjestön kiiltävään kilpeen.
S.Mäenala kirjoitti:Sanni ja kumppanit ovat lähestyneet yhteisöä positiivisessa hengessä ja kohteliain sanakääntein. Oli heidän edustamansa järjestön toiminta kuinka tehokasta tai tehotonta tahansa, se ei missään tapauksessa ansaitse tämänkaltaista viharyöppyä päälleen.
EHYT toimii täysin yhteiskunnan varoilla sektorilla, joka on kroonisesti alibudjetoitu, sekä valtio-, että kuntatasolla. Johtuen siitä, että rahoitus tulee pelimonopolin, eikä budjettitalouden puolelta, sen toiminta ei joudu juuri minkäänlaisen kriittisen tarkastelun kohteeksi.
S.Mäenala kirjoitti:Tässä saatiin joka tapauksessa vankkaa havainto-aineistoa siitä minkälaisen porukan kanssa peliongelmienkin suhteen ollaan tekemisissä. Ylempänä kuvatut vakavasti otettavat vedonlyöjät edustavat koko pelaajajoukossa valitettavasti vain pikkuruista vähemmistöä.
Niin minkälaisen?
S.Mäenala kirjoitti:- Te ette tiedä että demarien jäsenkirjan omaavat eivät voi tehdä juuri mitään asioita oikein.
Melkein aina parhaat tulokset saavutetaan jos taskusta löytyy erään toisen puolueen jäsenkirja. Jätän puolueen yksilönsuojasyistä mainitsematta mutta pikku vinkkinä voidaan mainita että Tepulla ja Bastianillakin on sellainen.
Meillä on järjestö joka saa kaikki rahansa yhteiskunnalta, prosessissa, joka ei todellakaan ole avoin ja jossa rahaa todellisuudessa jakavat sopivasti henkilöt joilla on läheiset suhteet puoluetoiminnan kautta tähän järjestöön. Järjestöön, jossa ei todellakaan ole sattuman kautta tiettyjen puolueiden jäsenten yliedustus ja jossa on töissä paljon, jopa johdossa ihmisiä, joilla ei ole mitään sellaista ammattipätevyyttä, joilla he voisivat työllistyä samalle alalle esim. julkisella sektorilla.
Kyse ei ole juuri demareiden puoluekirjasta vaan siitä, että siitä, että puoluekirja tuntuu sivuuttavan pätevyysvaatimukset ja samalla varmistaa rahoituksen. Ja tämä aikana, jolloin esim. julkinen terveydenhuolto on merkittävien säästöjen kohteena.
S.Mäenala kirjoitti:Tästä keskustelusta löytyy vielä yksi joka kerta toistuva piirre: tehty työ ja käytetyt menetelmät haukutaan pataluhaksi ja koko toiminta rahojen tuhlaukseksi, mutta
mitään vaihtoehtoista toimintamallia kritiikin heittelijöillä ei koskaan ole esittää.
Mulla on aika paljonkin ideoita miten toimintaa voisi kehittää, mutta niihin kiinteästi liittyy se mittareiden kehittäminen ja tavoitteiden asettaminen. Ilman näitä homma on pelkkää puuhastelua. Olen myös täysin vakuuttunut siitä, että EHYTin reilun 5miljoonan budjetin siirtäminen julkiselle puolelle tuottaisi enemmän hyvinvointia ja auttaisi enemmän etenkin niitä kaikkein huonommassa jamassa olevia.

Minä tiedän miksi minä otan tämän EHYTin nettikampanjoinnin ja toiminnan ylipäätänsä aika henkilökohtaisesti, mutta en ole ihan selvillä siitä, miksi sinä otat EHYTin toiminnan kritisoinnin ja tiettyjen aspektien esiintuomisen niin raskaasti.

Ja disclaimer loppuun, uskoo ken haluaa.
En ole enää vähään aikaan ollut suoranaisesti alalla, joskin nykyhommatkin liippaavat aina välillä suht läheltä juuri päihdepuolta. En ole myöskään ollut koskaan hommissa "kilpailevassa järjestössä" tai vastaavassa, eli euroakaan en ole palkassa hävinnyt EHYTin takia. Mulla ei sinänsä ole penniäkään kiinni tässä asiassa, paitsi veronmaksajana.

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 28. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


EHYT
Avatar
Jäsen
Viestit: 18
Liittynyt: 02.08.2016, 09:47
Pisteitä: 31

Re: Mitä muiden pelaajien tulisi oppia vedonlyöjiltä?

Viesti Kirjoittaja EHYT »

Vihdoin ehdin palata tämän pariin. Kiitoksia taas hyvistä huomioista.
Oma ajatukseni oli, että testi pyrkisi selvittämään laajasta ja varsin heterogeenisesta joukosta ne rahapeleistä kiinnostuneet, jotka ymmärtävät peliteorian alkeita siinä määrin, että osaavat valita vaihtoehdoista oikean (mielestäni ihan osuva mittari kyselyyn "kuinka taitava vedonlyöjä olet"). Tulostavoitteelliselle vedonlyöjälle kyseessä on itsestäänselvyys, mutta naapurin lottoa ja pitkävetoa harrastaville Pekalle ja Mirjalle asia ei välttämättä ole niin yksioikoinen.
Kyllä. Tämä oli alkuperäinen ajatukseni, tehdä näkyväksi sitä, mitä kaikkea tavallinen harrastaja (tietää jotain) tai aloittelija (menee fiilispohjalta) ei tiedä. Kysymyksiä saisi olla siis monen tasoisia, ei ainoastaan todella vaikeita.

Yksi ongelmapelaamiseen keskeisesti liittyvä haitallinen pelitapa on tappioiden jahtaaminen, eli kun ei kykene hyväksymään häviötä, syystä tai toisesta, ja tulee pakottava tarve lähteä kompensoimaan pelaamalla lisää ja ehkä vielä isommin. Tämä ilmiö ei suinkaan ole rajoittunut vain peliongelmiin tai edes rahapeleihin. Pokerin tutkimuksessa bad beatien aiheuttama epäoikeudenmukaisuuden kokemus taas on osoitettu keskeiseksi alkutekijäksi ”tilttaamisessa”, mikä ajatellaan peliin kiinteästi kuuluvaksi ilmiöksi. Itse taas olen kohdannut juuri ongelmapelaajia, joilla ajatus omasta taitavuudesta ja sitä kautta oikeutuksesta voittoon, altistaa tappioiden jahtaamisen noidankehälle.

Vielä vuosi sitten kohdatessani peliongelmaan apua hakevia vedonlyöjiä olisi ollut käyttöä testille, joka erottelee aloittelevan/viihdepelaajan, harrastajan ja todellisen tietäjän toisistaan. Kaikilla näillä tyypeillä voi olla peliaddiktio, mutta se on auttamistyön kannalta oleellista kuinka paljon vaikuttaa tiedon puute ja kuinka paljon esimerkiksi pelaamalla toteutettava tarve paeta ahdistusta. Peliongelman kierteessä pitää kiinni usein ajatus siitä, että voitoilla vielä ratkaistaan ne ongelmat, joita tappiot ovat saaneet aikaan. Onnenpelien kohdalla luopuminen voiton unelmasta tarkoittaa sen hyväksymistä, ettei oikein kukaan voi voittaa. Taitopelien kohdalla sen hyväksymistä, etten _minä_ voi voittaa. Niille tyypeille, joilla ei ole kiinnostusta tilastollisia menetelmiä kohtaan, jo tietoisuus siitä, että menestyvät vedonlyöjät käyttävät näitä, voi olla merkittävä edistysaskel.

Tätä taustaa vasten visioni testistä olisi seuraavanlainen: testitulos kertoisi tietotason, jonkin palautteen välimatkasta taitavan vedonlyöjän tasoon ja ehdotuksen, mitä tulisi opiskella lisää kehittyäkseen. Testin julkaisisimme omilla pelitaito.fi sivuillamme ja markkinoisimme sekä ehkäisevän työn toimijoille että hoitopalveluihin. Krediitit testin sisällöstä merkittäisiin teille vedonlyöjille.
Panostat vakituisesti Kelly/4 -panostuksella. Mika olennaisista muuttujista jaa ilman erityishuomiota panostuksessa huomioimatta.

A) Pelikassan koko
B) Kertoimien suuruus
C) Analyysiriski
D) Odotusarvo

(c).
Tämä oli hyvä kysymys. Erottelisiko tämä sitten harrastajan ja aloittelijan tietäjästä? Entä pitäisikö tietäjän ja harrastajan välissä olla vielä joku taso, vaikkapa opiskellut harrastaja?
Ainakin todennäköisyys/riskinhallinta kysymyksen pitäisi olla sen verran vaikea, että viskaa vähän enemmän opiskelleenkin yksilön heuristisen päätöksenteon puolelle. Esim kysymykset jotka ratkaistaan Bayesin kaavalla voisivat sopia.”
Pitäisin hyvänä, että olisi montaa vaikeustasoa. Mitenhän sellaisen Bayesin kaavalla ratkaistavan muotoilisi monivalinnaksi?

Seuraaviin kysymyksiin voi halutessaan ehdottaa vastausvaihtoehtoja tai tarvittaessa myös uusia muotoiluja:
Mikä seuraavista EI ole vedonlyönnissä käytettävä analyysimenetelmä?
Mikä seuraavista EI ole kassanhallinnassa oleellista?
Millä tavalla tietoa jalkapallosta lajina voi käyttää hyödyksi jalkapallovedonlyönnissä?
Vedonlyönnissä taitavuutta voi mitata vain pitkällä aikavälillä, miksi?

/Sanni

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 1. Antamasi peukut: 0.

Ehkäisemme pelihaittoja ja edistämme pelaamisen hallintaa. Lisätietoa projektistamme: http://www.arpaprojekti.fi

Palautetta tästä keskustelusta voit antaa täällä: https://my.surveypal.com/Ylikertoimen-palautekysely

Minikommentit


Darren
Jäsen
Viestit: 2994
Liittynyt: 26.04.2004, 10:43

Tuotto: +25.68 yks.

Palautus%: 105.41%

Panosten ka: 0.31 yks.

Vetoja: 1535

Pisteitä: 1422

Re: Mitä muiden pelaajien tulisi oppia vedonlyöjiltä?

Viesti Kirjoittaja Darren »

Ihan koko ketjua en jaksanut lukea, mutta kommenttia sen verran, että eiköhän likimain kaikki ns. hupipelaajat ja ongelmapelaajat tiedosta, että markettien pelikoneet ja muukin oma pelitoiminta on odotusarvoisesti tappiollista, mutta ei siitä piittaa, koska voihan olla niin että juuri minulla käy tuuri ja juuri minä voitan.

Jos näistä ongelmapelaajista nyt sitten aletaan kouluttaa esimerkiksi eri testien avulla nappia painamalla "voittavia" pelaajia, niin sitten vasta mäkeen mennään. Kun nämä ongelmapelaajat testin läpäistyään tai puolisen tuntia opiskeltuaan itse "tiedostavat" eli oikeasti luulevat, että heidän pelitoimintansa onkin voitollista ja vain huono tuuri syynä tappioihin, niin eiköhän siinä kohtaa kaikki pelata pois ihan viimeistä latinkia myöden ja lopulta ikävimmissä tapauksissa koitetaan venäläistä rulettia "joko saatana nyt osuu.."

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 5. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


E.Clipperton
Jäsen
Viestit: 525
Liittynyt: 26.11.2014, 15:57

Tuotto: +34.67 yks.

Palautus%: 101.61%

Panosten ka: 3.79 yks.

Vetoja: 569

Pisteitä: 851

Re: Mitä muiden pelaajien tulisi oppia vedonlyöjiltä?

Viesti Kirjoittaja E.Clipperton »

Darren kirjoitti:Ihan koko ketjua en jaksanut lukea, mutta kommenttia sen verran, että eiköhän likimain kaikki ns. hupipelaajat ja ongelmapelaajat tiedosta, että markettien pelikoneet ja muukin oma pelitoiminta on odotusarvoisesti tappiollista, mutta ei siitä piittaa, koska voihan olla niin että juuri minulla käy tuuri ja juuri minä voitan.

Jos näistä ongelmapelaajista nyt sitten aletaan kouluttaa esimerkiksi eri testien avulla nappia painamalla "voittavia" pelaajia, niin sitten vasta mäkeen mennään. Kun nämä ongelmapelaajat testin läpäistyään tai puolisen tuntia opiskeltuaan itse "tiedostavat" eli oikeasti luulevat, että heidän pelitoimintansa onkin voitollista ja vain huono tuuri syynä tappioihin, niin eiköhän siinä kohtaa kaikki pelata pois ihan viimeistä latinkia myöden ja lopulta ikävimmissä tapauksissa koitetaan venäläistä rulettia "joko saatana nyt osuu.."
+1

Esimerkiksi blackjackistä tuli kasinoille kultakaivos juuri sen tähden, että pelin pystyi voittamaan. Tokikaan 99.9% pelaajista ei vaivautunut selvittämään miten. Tieto vain antoi oikeutuksen pelaamiselle.

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 2. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


karikar
Jäsen
Viestit: 270
Liittynyt: 13.01.2004, 07:56
Pisteitä: 165

Re: Mitä muiden pelaajien tulisi oppia vedonlyöjiltä?

Viesti Kirjoittaja karikar »

Darren kirjoitti:Ihan koko ketjua en jaksanut lukea, mutta kommenttia sen verran, että eiköhän likimain kaikki ns. hupipelaajat ja ongelmapelaajat tiedosta, että markettien pelikoneet ja muukin oma pelitoiminta on odotusarvoisesti tappiollista, mutta ei siitä piittaa, koska voihan olla niin että juuri minulla käy tuuri ja juuri minä voitan.

Jos näistä ongelmapelaajista nyt sitten aletaan kouluttaa esimerkiksi eri testien avulla nappia painamalla "voittavia" pelaajia, niin sitten vasta mäkeen mennään. Kun nämä ongelmapelaajat testin läpäistyään tai puolisen tuntia opiskeltuaan itse "tiedostavat" eli oikeasti luulevat, että heidän pelitoimintansa onkin voitollista ja vain huono tuuri syynä tappioihin, niin eiköhän siinä kohtaa kaikki pelata pois ihan viimeistä latinkia myöden ja lopulta ikävimmissä tapauksissa koitetaan venäläistä rulettia "joko saatana nyt osuu.."
Vedonlyönnissä olen havainnut myös vähän samaa ongelmaa, kun häviävää- tai ongelmapelaajaa on yrittänyt hieman opastaa. "pelaa vain singlejä tai ylikertoimia" kuulostaa monen päässä helpolta voittokaavalta mitä se ei tietenkään ole. Singlen pelaaminen ei ole avain onneen, eikä jonkun kohteen toteaminen ylikertoimeksi tarkoita, että se oikeasti on sitä. Moni harrastelija luulee, että jos olisi vain rahaa lyödä isommalla, voisi paukuttaa yksittäisiä kohteita ja rahaa olisi säkkikaupalla. Joten en ole ollenkaan varma, onko ongelmapelaajan kouluttaminen sen järkevämpää vedonlyönnissäkään, koska herkästi sitä ihminen voi sitten luulla että hänen kuuluisi olla voitollinen pelaaja, kun tämä "salaperäinen" voittoresepti on parilla lauseella selitetty.

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 1. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


EHYT
Avatar
Jäsen
Viestit: 18
Liittynyt: 02.08.2016, 09:47
Pisteitä: 31

Re: Mitä muiden pelaajien tulisi oppia vedonlyöjiltä?

Viesti Kirjoittaja EHYT »

karikar kirjoitti:
Darren kirjoitti:Ihan koko ketjua en jaksanut lukea, mutta kommenttia sen verran, että eiköhän likimain kaikki ns. hupipelaajat ja ongelmapelaajat tiedosta, että markettien pelikoneet ja muukin oma pelitoiminta on odotusarvoisesti tappiollista, mutta ei siitä piittaa, koska voihan olla niin että juuri minulla käy tuuri ja juuri minä voitan.

Jos näistä ongelmapelaajista nyt sitten aletaan kouluttaa esimerkiksi eri testien avulla nappia painamalla "voittavia" pelaajia, niin sitten vasta mäkeen mennään. Kun nämä ongelmapelaajat testin läpäistyään tai puolisen tuntia opiskeltuaan itse "tiedostavat" eli oikeasti luulevat, että heidän pelitoimintansa onkin voitollista ja vain huono tuuri syynä tappioihin, niin eiköhän siinä kohtaa kaikki pelata pois ihan viimeistä latinkia myöden ja lopulta ikävimmissä tapauksissa koitetaan venäläistä rulettia "joko saatana nyt osuu.."
Vedonlyönnissä olen havainnut myös vähän samaa ongelmaa, kun häviävää- tai ongelmapelaajaa on yrittänyt hieman opastaa. "pelaa vain singlejä tai ylikertoimia" kuulostaa monen päässä helpolta voittokaavalta mitä se ei tietenkään ole. Singlen pelaaminen ei ole avain onneen, eikä jonkun kohteen toteaminen ylikertoimeksi tarkoita, että se oikeasti on sitä. Moni harrastelija luulee, että jos olisi vain rahaa lyödä isommalla, voisi paukuttaa yksittäisiä kohteita ja rahaa olisi säkkikaupalla. Joten en ole ollenkaan varma, onko ongelmapelaajan kouluttaminen sen järkevämpää vedonlyönnissäkään, koska herkästi sitä ihminen voi sitten luulla että hänen kuuluisi olla voitollinen pelaaja, kun tämä "salaperäinen" voittoresepti on parilla lauseella selitetty.
Jäin miettimään näiden viimeisten kommenttien pohjalta muutamaa juttua: Peruskoulu olisi ja onkin toki herkullinen paikka valistukselle, mutta meidän pitäisi projektissamme keksiä uusia tapoja tavoittaa nimenomaan aikuisia. Minkälaista olisi aikuisille suunnattu totuudenmukainen ja mahdollisimman kiinnostavasti paketoitu tietous rahapelaamisesta ja pelien toimintalogiikoista? Ja mikä olisi teidän mielestänne paras mahdollinen formaatti tämän tiedon välittämiseksi? Kaikki ideat ja ajatukset tervetulleita.

Kiinnostaa myös: miten koette eron häviävän pelaajan ja ongelmapelaajan välillä? Jos mieleen tulee ideoita, minkälaista tietoa rahapelaamisesta tai oman pelaamisen hallinnasta pitäisi nimenomaan näille pelaajaryhmille - tai ihan erityisesti tuolle häviävälle pelaajalle - välittää, kuulisin niistä todella mielelläni.

Aloitimme tämän threadin kokeilumielessä. Alamme laittaa pillejä tämän osalta hiljalleen pussiin ja seuraamme keskustelua aktiivisesti vielä tämän viikon. Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille ja meille palautetta antaneille jo tässä kohtaa. Palataan myöhemmin syksyllä uudella aiheella ja alustuksella.

/Salla

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Ehkäisemme pelihaittoja ja edistämme pelaamisen hallintaa. Lisätietoa projektistamme: http://www.arpaprojekti.fi

Palautetta tästä keskustelusta voit antaa täällä: https://my.surveypal.com/Ylikertoimen-palautekysely

Minikommentit


Vastaa Viestiin

Palaa sivulle “Yleinen turina”